quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Kế hoạch ứng dụng CNTT thành phố năm 2018: Nâng cao năng lực hoạt động của các hệ thống thông tin

Thứ sáu - 12/01/2018 21:58
   
   

  UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2018 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: xây dựng hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến CNTT.

  he thong thu dien tu thanh pho

  Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, đề cương và dự toán đầu tư cho ứng dụng CNTT không phải lập dự án trong các cơ quan nhà nước theo quy định.

  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của thành phố tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong các cơ quan nhà nước thành phố phải đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, các cấp, các ngành.

  Tại Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT hướng đến mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho Trung tâm dữ liệu thành phố để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống thông tin chuyên ngành của thành phố.  Đối với ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, phải xây dựng nền tảng thích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố đảm bảo việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa thành phố với các Bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan nhà nước ổn định, thông suốt. Tiếp tục nâng cấp hệ thống Thư điện tử công vụ của thành phố để phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử và trao đổi công việc trong mạng nội bộ; triển khai xây dựng phần mềm phục vụ công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ điện tử; cơ sở dữ liệu hoạt động thông tin công chứng, hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố…

  UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các quận huyện chủ động Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của ngành, địa phương mình trong đó phải ưu tiên tập trung triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch thành phố,  phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ về CNTT. 

  Trâm Bầu

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều