quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Cần có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đối với các Dự án đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố

Thứ hai - 30/07/2018 09:31
   
   

  Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại được kịp thời thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cấp độ an toàn của hệ thống thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.

  Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc. Bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

  Đối với các giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, và quy định của pháp luật.

  Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống mã độc

  UBND thành phố yêu cầu trong các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối internet cần thực hiện rà soát, đánh giá về an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định.

  ma doc


  Hình minh họa.
   

  Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin, tổ chức theo dõi thống kê chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc.

  UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện đánh giá cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Hướng dẫn về việc kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu về mã độc giữa hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng liên quan với giải pháp phòng, chống mã độc tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  Giao Công an thành phố chủ trì thực hiện điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý tội phạm phát tán hoặc thực hiện các cuộc tấn công mạng bằng mã độc.

  Thành đoàn Hải Phòng hưởng ứng các cuộc phát động đoàn viên thanh niên của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tác hại và phòng, chống, xử lý khi bị lây nhiễm mã độc. Tuyên truyền, phổ biến về tác hại hướng dẫn cách thức phòng, chống, xử lý khi bị lây nhiễm mã độc dưới các hình thức lồng ghép tuyên truyền, các đợt sinh hoạt của Đoàn, các chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

  Trâm Bầu

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều