quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Quy hoạch chính là định hướng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất nước

Thứ tư - 25/10/2017 14:49
   
   

  ee7b84337b88c40bb37327551a86892e
  Ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

   “Dự án Luật Quy hoạch lần này là bỏ toàn bộ quy hoạch sản phẩm, sản phẩm phát triển là do thị trường quyết định, Nhà nước không can thiệp. Nhà nước chỉ can thiệp vào những quy hoạch đã sử dụng nguồn lực chung. Đây là một bước đột phá, và nếu thực hiện được tốt cái này thì đó là cơ sở để chúng ta xây dựng quy hoạch phát triển năm 2021-2026”.

  Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - đoàn Sóc Trăng) đã chia sẻ về dự án Luật Quy hoạch đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận ngày 25-10. Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng, quy hoạch chính là định hướng sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước, trong đó có cả quy hoạch vật thể và quy hoạch phi vật thể. Luật Quy hoạch lần này tập trung làm sâu hơn và chủ yếu là quy hoạch vật thể, bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất, sử dụng tài nguyên, môi trường… Khi xác định một quy hoạch như một khu đô thị muốn được thông qua thì khu đô thị đó phải “tích hợp” trong một quy hoạch chung theo phân loại của quy hoạch quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành.

  Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, dự án Luật Quy hoạch lần này là bỏ toàn bộ quy hoạch sản phẩm, sản phẩm phát triển là do thị trường quyết định, Nhà nước không can thiệp. Nhà nước chỉ can thiệp vào những quy hoạch đã sử dụng nguồn lực chung.

  “Đây là một bước đột phá, và nếu thực hiện được tốt cái này thì đó là cơ sở để chúng ta xây dựng quy hoạch phát triển năm 2021-2026”, đại biểu Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

  Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho biết, Luật Quy hoạch sẽ được thông qua tại kỳ họp này và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật Quy hoạch khi thông qua sau một năm mới có hiệu lực là khoảng thời gian để Chính phủ rà soát lại các quy hoạch. Theo đó, từ 1-1-2019, tất cả các quy hoạch được "tích hợp" vào trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và Luật Quy hoạch lần này sẽ hạn chế đến mức tối đa việc "chồng lấn" giữa các quy hoạch.

  Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch trong sáng 25-10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, tại kỳ họp trước, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Quy hoạch. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch và nhiều nội dung trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn về tính khả thi của dự thảo Luật, vì để triển khai thi hành Luật Quy hoạch cần phải sửa đổi nhiều luật hiện hành có liên quan, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch. Do đó, tại kỳ họp trước, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật này để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án Luật.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lập quy hoạch đô thị, nông thôn đã được quy định ở luật riêng (Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng). Tuy nhiên, để bảo đảm tính hệ thống, dự thảo Luật quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và chỉ có hiệu lực khi được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Việc công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

  Đánh giá việc luật quy hoạch sẽ giải quyết được sự chồng chéo trong quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực như hiện nay - đại biểu Võ Đình Tín (Đác Nông) cho rằng, việc tích hợp các ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quy hoạch có hệ thống, đồng bộ và hiệu quả. Việc tập chung thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 36 của dự thảo luật sẽ chấm dứt tình trạng mỗi bộ, ngành, địa phương phê duyệt quá nhiều quy hoạch chồng lấn không thống nhất, chồng chéo không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện dẫn đến tình trạng xung đột mang tính liên ngành. Xung đột giữa các địa phương, quy hoạch không thực hiện được, gây lãng phí nguồn lực của đất nước, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch. Nếu như quy hoạch thực hiện chậm và lâu nay người dân sợ kéo dài quy hoạch, nhất là sợ quy hoạch treo. Đại biểu Đinh Văn Nhã (Phú Yên) đề nghị, đối với mỗi một nhóm quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, kể cả quy hoạch tỉnh thì mỗi một loại quy hoạch này nên thiết kế một điều bao gồm hệ thống các điều kiện về tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, điều kiện về cơ chế chính sách, điều kiện về nguồn lực.

  Theo đại biểu Đinh Văn Nhã đối với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng phải là hai quy hoạch, nhất là quy hoạch quốc gia phải là được ưu tiên bố trí nguồn lực nhiều nhất để thực hiện. Cho rằng trong dự thảo Luật còn “thiết kế chung chung”, kể cả cho quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng cũng là liệt kê các điều kiện. “Cần phải có sự phân biệt để sau này thực hiện, có những vấn đề phải ưu tiên để thực hiện”, đại biểu Nhã lưu ý.

  Tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu Đinh Văn Nhã, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trên thực tế thì việc lập quy hoạch đã khó, tuy nhiên việc tổ chức giữ được quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn khó nữa.

  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: “Dự án luật được thiết kế làm sao để đảm bảo được điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn với cuộc sống, với yêu cầu nhưng cũng phải đảm bảo những nguyên tắc nhất định và đảm bảo giữ được việc không được điều chỉnh tùy tiện trong quá trình thực hiện quy hoạch”.

  AN THẢO

  Nguồn: nhandan.com.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều