quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Chặng đường quyết liệt làm trong sạch Đảng

Chủ nhật - 15/04/2018 20:08
   
   

  42df6ec97792012f72ebace79187168d

  Ngành công nghiệp góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2017. Ảnh: THANH HÀ

  Tạm biệt năm thứ 17 của thế kỷ 21 với những kỳ tích trước thử thách cam go. Chúng ta chào đón năm 2018 trong niềm vui và niềm tin được khẳng định từ những thành tựu của năm con Gà có nhiều tiếng gáy báo hiệu bình minh đang lên.

  Nhìn lại năm 2017, chắc chẳng ai dám tự cho mình là người dự báo đúng tình hình. Chưa bao giờ đất nước ta lại phải gồng mình hứng chịu nhiều thiên tai như thế, 16 cơn bão, 6 áp thấp nhiệt đới, đeo đẳng cả đến những ngày tháng cuối năm. Thiệt hại về người và tài sản của những đợt bão lũ, mưa nguồn không thua gì những lúc chiến tranh. Kinh tế khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn khi “vượt cạn”. Một số ngành mũi nhọn dầu khí, ngân hàng ở tầng lãnh đạo, điều hành tả tơi từng mảng các quan tham quen bám quanh bầu sữa. Dù đã dự báo từ xa, nhưng ít ai đoán được hết những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đan xen cả cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đến thế.

  Nhưng, dưới sự lãnh đạo, điều hành sát thực tiễn của Đảng và Chính phủ hành động, cùng sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, năm qua, ta có thể tự hào ngoảnh mặt lại phía sau, ngẩng cao đầu nhìn lên phía trước: Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được tăng cường, vị thế và uy tín Việt Nam ngày càng được nâng cao. Có thể nói, những điểm sáng, điểm nhấn của chặng đường năm qua làm nức lòng mỗi chúng ta. GDP qua nhiều năm trồi trụt, lần đầu tăng trưởng ngoạn mục, đạt 6,81%, trong khi đó lạm phát thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra, như một thắng lợi kép cho kinh tế Việt Nam. Bằng phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước. Bằng đỉnh điểm của Tuần lễ cấp cao APEC, công tác đối ngoại đạt được thành công chưa từng có trong tiến trình hội nhập, tạo thêm môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

  Như một cộng hưởng được tạo ra từ những nỗ lực chủ quan, với bản lĩnh cách mạng kiên cường, trách nhiệm cao nhất đối với dân tộc, hai năm qua, Đảng ta đã đẩy mạnh hơn bao giờ hết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Là một đảng viên bình thường, luôn dõi theo từng bước đi của công tác xây dựng Đảng, tôi cảm nhận, Đảng ta đang quyết tâm cao nhất, quyết tâm chưa từng có để củng cố, khẳng định vai trò lãnh đạo, giữ gìn uy tín Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân trước tệ nạn tham nhũng, tiêu cực và sự suy thoái chưa bị đẩy lùi trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - nguy cơ của một Đảng cầm quyền, vốn bản chất gắn bó chặt chẽ với vận mệnh dân tộc.

  Dù có một số người quen định kiến, cố tình nhắm mắt, nhưng nhân dân ta, đại đa số đảng viên vẫn thừa nhận và khẳng định những cố gắng, quyết tâm lớn lao của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn thể BCH Trung ương ở hai năm đầu khóa XII. Ngay sau Đại hội XII của Đảng, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ra Chỉ thị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 30-10-2016, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương ra Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Để tránh tình trạng “nghị quyết chồng lên nghị quyết”, có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi và thiếu chế tài xử lý, nghị quyết này, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Một điều mà nhiều người thấy rõ, cái mới của cái mới lần này là không dừng lại ở việc “chỉ ra” mà đi liền đó là một loạt văn bản quy định cụ thể ràng buộc gắn liền với nghị quyết, để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống: Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; công tác luân chuyển cán bộ; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,... Những tháng cuối năm 2017, trong khi phải tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách của kinh tế - xã hội, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương vẫn phải ra tiếp Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tôi có cảm giác, sau Đại hội XII của Đảng, trong hai năm liền, 2016-2017, bộ máy các ban xây dựng Đảng ở Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, đã hoạt động hết công suất để triển khai, cụ thể hóa, cập nhật hóa quyết tâm chưa từng có của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Dù có được nhiều thành tựu, nhưng đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ việc đẩy mạnh hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm, tinh vi, trong đó không được xem thường âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực tiễn hai năm qua, đặc biệt là năm 2017, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực, hành động thực tế mạnh mẽ, để làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước. Đảng, Nhà nước không chỉ có quyết tâm mà còn có phương pháp khoa học, cách làm phù hợp, vừa kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa ổn định tình hình, theo phương châm “đánh lùi từng bước”. Các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã từng bước được lôi ra ánh sáng xử lý nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ về hưu. Chính cách xử lý nghiêm minh đối với đội ngũ cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất không còn tư cách đảng viên, chính thái độ kiên quyết trừng trị của pháp luật, “không có điểm dừng, vùng cấm” đã góp phần cảnh báo, răn đe những sâu mọt đục khoét hại dân, cổ vũ mạnh mẽ “dũng khí đảng viên”, trách nhiệm đảng viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặc dù vậy, Đảng ta khiêm tốn tự nhận, mới chỉ là kết quả cụ thể, tích cực bước đầu, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

  Cùng với cuộc đấu tranh thường xuyên, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị, toàn Đảng đang khởi động cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hai cuộc đấu tranh chống các hiểm họa này đều gay gắt, quyết liệt, cấp bách, mà kết quả của nó sẽ góp phần quyết định củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín Đảng.

  Ở thời điểm hiện nay, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đang nổi lên như những nguy cơ sát sườn sinh mệnh Đảng. Nếu cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng chủ yếu liên quan trực tiếp đến các nhóm lợi ích, và cán bộ có chức quyền, thì cuộc đấu tranh để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) liên quan đến tất cả chúng ta, đội ngũ hùng hậu của gần năm triệu đảng viên. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, có thể có một bộ phận đảng viên đứng ngoài, dõi theo và phán xét, thì cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái không cho phép đảng viên phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc. Đây là cuộc đấu tranh rộng lớn để tự chỉ trích, thật sự làm trong sạch Đảng. Chắc chắn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ có nhiều văn bản quy định cụ thể, tạo hành lang nguyên tắc, pháp lý cho cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biến chất.

  Nếu cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mở đầu một chặng đường làm trong sạch Đảng, tháo ngòi nổ những bức xúc, bất bình, thì việc vào cuộc, chung tay của đội ngũ đảng viên ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biến chất sẽ quyết định sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên chúng ta. Kết quả đó sẽ là cột mốc không chỉ chặn được đà suy giảm mà còn củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng tiên phong.

   

  ĐỨC LƯỢNG

  Nguồn: nhandan.com.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều