quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Chủ nhật - 03/06/2018 08:43
   
   

  Đến năm 2020, cửa khẩu quốc tế hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi) và cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (Cảng Hải Phòng) sẽ được trang bị đầy đủ hệ thống thông tin đối ngoại như: màn hình ti vi điện tử, quầy cung cấp thông tin, điểm tra cứu điện tử, trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực, địa bàn, quy chế hoạt động và nội dung hoạt động phù hợp; có xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới Việt Nam trên địa bàn thành phố...

  Đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, do UBND thành phố vừa ban hành.

  img 0892


  Cảng xanh Vip Hải Phòng. Ảnh: Quốc Trung

  Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế là thành phần quan trọng của hệ thống thông tin nhằm cung cấp các thông tin chính thống, tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, giá trị vật chất, tinh thần của Việt Nam cho khách quốc tế, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  UBND thành phố yêu cầu, việc đầu tư hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế tại Hải Phòng phải đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để phát huy hết năng lực và khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, xây dựng nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn. Trên cơ sở tận dụng và nâng cao hiệu quả các cụm thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế hiện có, nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong quản lý, vận hành, hoạt động. Từng bước hình thành hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả đồng bộ, thường xuyên liên tục...Xây dựng, nâng cao chất lượng các nội dung, nhiệm vụ cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của các đối tượng theo từng khu vực cửa khẩu.

  Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan định hướng, xây dựng, cung cấp nội dung thông tin về thành phố Hải Phòng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế; cung cấp thông tin phù hợp với đặc điểm các nhóm đối tượng khách quốc tế đến với Hải Phòng qua các cửa khẩu...

  Sở Ngoại vụ cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng với các đối tác và địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác nói riêng, bảo đảm các thông tin đăng tải được chính xác, đặc biệt là các thông tin liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, hải đảo.

  Công an thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi thông tin liên quan đến âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sái trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.

  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng xây dựng, vận hành và bảo vệ các cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế do đơn vị quản lý; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

  Phấn đấu đến năm 2030, tất cả các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hệ thống thông tin đối ngoại, hoạt động hiệu quả với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể.

   

  Trâm Bầu

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều