quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Tọa đàm khoa học một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam

Thứ tư - 11/04/2018 20:09
   
   

  Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm khoa học một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam. GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

  Dự Tọa đàm về phía thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện.

  Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đồng chí nêu rõ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã tăng cường đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TU của Thành ủy về thực hiện Chiến lược biển Hải Phòng.
   

  ll3


  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình báo cáo tại buổi Tọa đàm


  Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo ra sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đã xác định được các quy hoạch cần xây dựng, mô hình kinh tế biển của thành phố cũng như các chính sách và khung thực hiện Chiến lược biển; thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý tổng hợp về biển và hải đảo. Hệ thống hạ tầng cảng biển được nâng cấp và đầu tư xây dựng mới tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển vận tải biển. Khu vực Hải Phòng có khoảng 600 tàu biển đăng ký hoạt động, chiếm 35,5% tổng số tàu đăng ký trong toàn quốc, với tổng trọng tải 2.763 ngàn DWT, chiếm 37% tổng trọng tải của đội tàu cả nước. Khối lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt 92,05 triệu tấn vào năm 2017, đưa Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển lớn của cả nước.

  Bên cạnh đó, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (bao gồm 5 Khu công nghiệp ven biển) đã cơ bản hoàn thành việc lâp quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng; hạ tầng du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà được đầu tư, nâng cấp, thu hút nhiều dự án phát triển du lịch có quy mô lớn. Khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thủy sản phát triển khá mạnh mẽ với nhiều mô hình nuôi đạt hiệu quả cao. Kiện toàn bộ máy quản lý và thực hiện tốt công tác bảo tồn rừng, biển tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Thành lập Khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ đáp ứng yêu cầu bảo tồn các hệ sinh thái biển, bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng biển của thành phố. An ninh quốc phòng được giữ vững; nghiên cứu khoa học biển, phát triển nguồn nhân lực biển được quan tâm.

  Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Các đại biểu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của biển, lợi ích quốc gia từ biển, phải coi biển là nguồn lực to lớn để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mục tiêu là phải đưa nước ta là nước giàu về biển, mạnh về biển, phải phát huy được nguồn lực.

  Các đại biểu cũng đề xuất, biển với tư cách là một vùng lãnh thổ, vì vậy lợi ích kinh tế phải được quản lý chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Biển phải chia rõ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng ngoài đặc quyền kinh tế để quản lý, khai thác phù hợp. Quy hoạch biển vùng nào ra vùng đấy để có hướng khai thác phát huy hiệu quả; thiết lập chặt chẽ hệ thống thể chế, pháp luật về biển để đồng bộ; thiết lập hệ thống tổ chức quản lý biển theo hướng thống nhất; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vận tải biển, ngành đóng tàu quốc gia. Xác định kinh tế biển có lợi ích quan trọng, vì thế phải nghiên cứu đầu tư cho kinh tế biển, hỗ trợ các thành phần kinh tế liên quan đến biển; có chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng các tập đoàn mạnh về kinh tế biển. Cần có chiến lược toàn diện về tài nguyên và môi trường biển để phát triển vững chắc. Tăng cường khoa học công nghệ, dịch vụ hậu cần nghề cá, cứu nạn cứu hộ liên quan đến biển. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường biển, có giải pháp để bảo vệ. Phát triển kinh tế biển phải gắn với an ninh quốc phòng...
   


  GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Tọa đàm

   


  GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của thành phố Hải Phòng, các ý kiến sẽ được Đoàn tập hợp, phân tích từ đó tư vấn, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua nghe các ý kiến của thành phố cũng mở ra nhiều khía cạnh cho Đoàn công tác để cùng phối hợp, tập trung nghiên cứu tiếp cho sự phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để Đoàn tiếp tục trao đổi hội thảo chuyên sâu với các Bộ, ban, ngành Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam.
   


  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi Tọa đàm


  Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng đánh giá buổi Tọa đàm đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đánh giá về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất, gợi mở thiết thực, định hướng tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới.

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị đã xác định Hải Phòng là trọng điểm kinh tế biển của cả nước. Thực hiện Nghị quyết 32, Kết luận 72, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đề ra Chương trình hành động thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến 2020 với nhiệm vụ là xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển của Vịnh Bắc bộ và cả nước; coi phát triển kinh tế biển của thành phố là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.

  Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi Tọa đàm để thành phố tiếp tục nghiên cứu và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược biển Việt Nam trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí mong Hội đồng Lý luận Trung ương có tư vấn cụ thể, thiết thực, hiệu quả những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn vể chiến lược biển Việt Nam với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Thành phố mong nhận sự quan tâm, giúp đỡ của Hội đồng Lý luận Trung ương trên mọi lĩnh vực để Hải Phòng phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa xứng đáng là trung tâm kinh tế biển của Vịnh Bắc bộ và cả nước.

  *** Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại thành phố Hải Phòng, chiều 11/4, Đoàn cán bộ Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
   


  Đoàn khảo sát thực tế tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty CP Cảng Hải Phòng


  Cảng Hải Phòng chuyển từ mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 01/7/2014. Cảng vẫn giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đặc biệt là đảm bảo việc làm, duy trì và ổn định thu nhập, đời sống cho cán bộ, công nhân, người lao động ở mức bình quân chung trên 11 triệu đồng/người/tháng. Cảng Hải Phòng là cảng cửa ngõ quốc tế loại IA với khu bến thương mại cho tàu biển trọng tải lớn tại Lạch Huyện tiếp nhận chủ yếu tàu chở container loại 4.000 - 6.000 TEU, tàu chở hàng tổng hợp 5 - 8 vạn DWT.

  Mục tiêu của Cảng trong giai đoạn 2018 - 2020 là tập trung hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ kết hợp với trang thiết bị hệ thống CNTT hiện đại, đảm bảo mục tiêu: sản lượng thông qua 1,5 triệu TEU/năm; năng suất ngang với các cảng tiên tiến trong khu vực và là cảng số 1 tại Việt Nam. Hợp tác đầu tư và khai thác với các cảng khác tại khu vực Đình Vũ. Xây dựng kế hoạch di dời và sử dụng hiệu quả các bến tại khu vực Hoàng Diệu và Chùa Vẽ. Giữ vững và mở rộng khai thác tại các khu vực vùng nước. Tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư 2 bến container số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng...

  Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Cảng Hải Phòng, Đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, vướng mắc của Cảng Hải Phòng và sẽ tiếp tục trao đổi chuyên sâu với các Bộ, ban, ngành Trung ương để từ đó có đề xuất cụ thể với Ban Chấp hành Trung ương.

  Hoàng Tùng

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều