quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ sáu - 29/12/2017 10:59
   
   

  Ngày 28/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

  Cắt
  Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng được chào đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo, được đón đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với một với một niềm tin vững chắc vào sức mạnh của nhân dân và tinh thần của doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta đã nhất quyết kiên định mục tiêu tăng trưởng rất cao mà Quốc hội đã đề ra. Rất nhiều ngành, nhiều địa phương đã chủ động, tiên phong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt trên các thành tích mà 2017 đã đạt được, tiếp tục giải quyết những vấn đề của cải cách, đổi mới theo đường lối của Đảng đã đề ra.

  Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Nhìn tổng thể cả năm 2017, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều chuyển biến tích cực. Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu phát huy hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, nhất là dầu khí. Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, dịch vụ theo hướng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Tạo việc làm cho khoảng 1,63 triệu người. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 6,9%. 

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Chính phủ xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành: Một là, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hai là, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Ba là, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bốn là, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

  thanh truc tuyen cp ktxh

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất cao với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 của Chính phủ. Đồng thời báo cáo những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm 2017. Theo đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố có những bước phát triển vượt bậc, tổng sản lượng trong nước GRDP trên địa bàn thành phố tăng 14,1% cao nhất từ năm 1994 đến nay. Chỉ số phát triển ngành công nghiệp tăng 21,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 22,2%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng 15,5%, thu ngân sách đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 22 nghìn tỷ đồng (tăng 26,5%), các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt kế hoạch, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm. Các chính sách về an sinh xã hội được thành phố tiếp tục quan tâm. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định năm 2017, Hải Phòng phát triển đột phá, toàn diện góp phần vào phát triển chung về kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng chí kiến nghị Chính phủ phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương; đi liền với việc phân cấp, Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm việc đầu tư tại các địa phương được thực hiện đúng định hướng có hiệu quả. Về chính sách đối với người có công, thương binh liệt sĩ, đồng chí đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo sớm có sự đổi mới, cần ưu tiên đi trước một bước so với điều kiện phát triển chung của đất nước, khẳng định rõ hơn truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và bản chất ưu việt của chế độ.


  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. “Năm 2017 chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và lưu ý: “Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức”.

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở các vấn đề: Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới... Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Bốn là, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Năm là, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

  Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến hết sáng 29/12.

  Nguyễn Hải

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều