quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Chủ tịch UBND thành phố tiếp và trả lời kiến nghị của các hộ dân tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền

Thứ năm - 12/04/2018 01:22
   
   

  cttiepdan 1
  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trả lời các kiến nghị tại buổi tiếp công dân

  Sáng 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp và trả lời kiến nghị của 12 công dân trú tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Sau khi nghe kiến nghị của các hộ dân và Luật sư đại diện cho các hộ dân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trả lời cụ thể các kiến nghị như sau:

  Về kiến nghị 1: Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 50/HĐND-CTHĐND ngày 04/5/2017 bổ sung khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú vào Danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2017 là vượt thẩm quyền?

  Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005; Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng đã thực hiện đúng thẩm quyền được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định và HĐND thành phố đã biểu quyết.

  Về kiến nghị 2: Việc bổ sung khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú vào Danh mục dự án chỉnh trang đô thị, không đồng nghĩa với việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao ?

  Theo Điều 146 Luật Đất đai 2013 quy định “đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị gồm đất chỉnh trang khu vực nội thành, nội thị hiện có, đất được quy hoạch để mở rộng đô thị hoặc phát triển đô thị mới; Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị gồm đất sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đất ở, đất xây dựng các công trình công cộng, đất thương mại, dịch vụ....”

  Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì công trình thương mại, dịch vụ bao gồm loại hình công trình khách sạn.

  Như vậy, việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao cũng chính là chỉnh trang và phát triển đô thị.

  Về kiến nghị 3: UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch tại khu đất số 12 Trần Phú không tuân thủ đúng các quy định của Luật Quy hoạch đô thị?

  Tại khu vực đường Trần Phú, từ năm 2002 đến nay, thành phố đã 02 lần điều chỉnh quy hoạch, đó là: Năm 2013 điều chỉnh quy hoạch từ đất xây dựng trường học sang đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại đa năng tầng cao từ 4-12 tầng; năm 2017 điều chỉnh quy hoạch cục bộ về quy mô tầng cao, từ 4 - 12 tầng thành 35 tầng.

  Cả 02 lần điều chỉnh quy hoạch nêu trên, thành phố đã triển khai các bước sau: Báo cáo, xin chủ trương của Thường trực Thành ủy; thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch; công khai quy hoạch và xin ý kiến cộng đồng; phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch đã được phê duyệt.

  Như vậy, thành phố đã thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của Luật Quy hoạch.

  Về kiến nghị 4: Tại sao thành phố không đấu giá đất ở theo Luật đất đai để thu hàng nghìn tỷ đồng mà lại đầu tư khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường  Trần Phú?

  Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: Chỉ tiêu tổng số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố phải đạt từ 3 đến 5 cơ sở. Cùng với nhu cầu bức thiết hiện nay và để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nên thành phố đã quyết định đầu tư khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú.

  Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, thành phố sẽ có các lợi ích: đáp ứng được việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và thành phố về phát triển theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; giải quyết việc làm mới cho khoảng 500 lao động; ngoài tiền thuê đất hằng năm, ngân sách thành phố có thêm các nguồn thu cho các năm sau như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt phí, lệ phí … Đây là biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu cho các năm sau; tạo điều kiện cho du lịch thành phố phát triển và thu hút các nhà đầu tư: Có thêm cơ sở lưu trú cao cấp cho khách du lịch, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư...

  Vì vậy, Thành phố đã không lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở mà lựa chọn phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao. Đây là việc lựa chọn rất đúng đắn và thuộc thẩm quyền của Thành phố.

  Về kiến nghị 5: Tại sao Thành phố lại chỉ định một nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao?

  Thành phố Hải Phòng không chỉ định một nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao, mà thành phố đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao (có sơ tuyển quốc tế) theo đúng các quy định về đấu thầu.

  Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao trải qua 5 giai đoạn, hơn 30 bước công việc, kéo dài gần 6 tháng, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đấu thầu rộng rãi quốc tế, đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

  Về kiến nghị 6: Nguồn gốc khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú và quyền lợi của các hộ dân đang sử dụng đất của Trường Trần Phú khi phải dời đi nơi khác:

  1. Về nguồn gốc khu đất:

  Căn cứ 03 bằng khoán có từ thời Pháp, được cấp các năm 1933, 1939 và năm 1942; sổ quản lý nhà vắng chủ của quận Ngô Quyền; các quy định về quản lý nhà vắng chủ; các quyết định giao nhà tập thể cho giáo viên còn lưu giữ, thành phố xác định: khu đất tại số 12 (cũ) đường Trần Phú và tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của UBND thành phố, giao cho Trường Trần Phú sử dụng vào mục đích giáo dục. Vì vậy, 23 hộ dân đang sử dụng đất của nhà Trường không có quyền sử dụng đất.

  2. Về đảm bảo lợi ích cho các hộ dân:

  Do các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường về đất nên các hộ không được hỗ trợ các khoản quy định tại Điều 83 Luật Đất đai, Điều 19, 21, 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, các hộ dân không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ một phần công trình, vật kiến trúc đã cải tạo, xây dựng trong quá trình sử dụng và tạo điều kiện về chỗ ở.

  Từ thực tế, phần lớn các hộ dân là các nhà giáo, công tác lâu năm, đóng góp nhiều cho ngành giáo dục, cuộc sống còn khó khăn, cho nên thành phố đã vận dụng tối đa nhất các chính sách để hỗ trợ các hộ dân, cụ thể như sau:

   (1) Các khoản hỗ trợ ổn định cuộc sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, hỗ trợ tiền tạm lánh như các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất.

  (2) Hỗ trợ về đất: hỗ trợ 60% tiền sử dụng đất cho mỗi hộ dân (tương đương với các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất, vì nếu các hộ dân trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất).

  (3) Hỗ trợ về vật kiến trúc: Hỗ trợ 100% vật kiến trúc mà các hộ dân đầu tư xây mới.

   (4) Tạo điều kiện về chỗ ở (giao đất ở có thu tiền sử dụng đất) hoặc bố trí ở chung cư.

  + Đối với 10 hộ mặt đường Trần Phú, Trần Bình Trọng bố trí đất ở tại khu tái định cư Đồng Cái Hòm (phường Đông khê, quận Ngô Quyền), diện tích 60 m2/1hộ, giá 12,3 triệu đồng/m2.

  + Đối với các hộ dân còn lại: bố trí đất ở tại khu tái định cư Sao Sáng (phường Thành Tô, quận Hải An), diện tích 60 m2, giá 4,9 đến 6,9 triệu đồng/m2.

  + Đối với các hộ đủ điều kiện tách hộ: được mua căn hộ chung cư theo đơn giá năm 2009 (giá mua từ 3,1 triệu đồng/m2 đến 4,8 triệu đồng/m2).

  + Hỗ trợ phần chênh lệch về tiền đất phải nộp tại nơi đến so với tiền đất được hỗ trợ tại nơi ở cũ (nếu thiếu).

  Về kiến nghị 7: Tại sao không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân.

  Do các hộ dân không có quyền sử dụng đất, chỉ sử dụng đất của Trường Trần Phú trong khi đối tượng thu hồi đất là Trường Trần Phú. Vì vậy, UBND quận Ngô Quyền chỉ ban hành quyết định thu hồi đất của Trường Trần Phú, không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân.

  Về kiến nghị 8: Đề nghị Chủ đầu tư cần thỏa thuận với các hộ dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của họ theo đúng quy định của pháp luật về phương thức đền bù, tái định cư tại chỗ hoặc các phương thức khác hợp tình, hợp lý.

  Như các nội dung đã nêu trên, khu đất đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, quận Ngô Quyền thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai. Đặc biệt, về nguồn gốc đất, các hộ dân chưa được xác lập về quyền sử dụng đất. Vì vậy, kiến nghị trên là không có cơ sở giải quyết.

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều