quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Đẩy mạnh chống thất thu những tháng cuối năm

Thứ ba - 24/10/2017 17:43
   
   

  Năm 2017, thành phố được trung ương giao dự toán thu ngân sách nội địa 17.923 tỷ đồng, HĐND TP giao dự toán thu ngân sách nội địa 21.500 tỷ đồng. 9 tháng qua, số thu ngân sách nhà nước toàn thành phố là15.126,9 tỷ đồng, đạt 84,4% dự toán pháp lệnh, 70,4% dự toán HĐND giao. Để hoàn thành kế hoạch đề ra cần rất sát sao, khẩn trương vì thời gian từ giờ đến cuối năm không còn nhiều…

  Nhiều khoàn thu còn đạt thấp

  Ngay từ đầu năm, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo và các tổ công tác chống thất thu ngân sách gồm 24 người do Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban và thành lập 6 tổ công tác chống thất thu thành phố về các lĩnh vực: FDI, sản xuất, thương mại – du lịch – dịch vụ, thuế nhà thầu, các khoản thu từ đất và thuế xuất nhập khẩu.

  Với nhiệm vụ được giao, các tổ công tác đã đẩy mạnh triển khai hoạt động. Có thể kể đến hiệu quả hoạt động của tổ công tác chống thất thu các khoản thu từ đất.

  Thông qua việc rà soát lại tất cả các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổ đã tham mưu với UBND TP tổ chức 2 buổi họp làm việc trực tiếp với 23 doanh nghiệp có số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa nộp lớn để giải trình, làm rõ và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành và chủ đầu tư giải quyết các tồn tại, vướng mắc; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách. Qua đó một số chủ đầu tư đã chấp hành nộp số tiền lớn như: Công ty CP hóa dầu quân đội 80,6 tỷ đồng, Công ty CP thương mại Minh Khai 48,1 tỷ đồng, Công ty CP thép và vật liệu xây dựng 35,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Agape Việt Nam 59,9 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư Hồng Bàng 36,5 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Anh 24 tỷ đồng…

  Kết quả 9 tháng, đã thu tiền sử dụng đất là 1.086 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất là 547,4 tỷ đồng, đạt 121,7 dự toán, tăng 68% so với cùng kỳ.

  hanh 123

  Hải quan Hải Phòng đang làm thủ tục nộp ngân sách để thông quan hàng hóa cho khách hàng

  Xác định nhiệm vụ chống thất thu là hoạt động thường xuyên liên tục, tổ công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu đã tham mưu cho Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp chống thât thu ngân sách nhà nước nhằm đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Kết quả qua 8 tháng đã kiểm tra, xử lý thu nộp ngân sách 851 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước…

  Tính chung 9 tháng, kết quả thu ngân sách nội địa toàn thành phố đạt 15.126,9 tỷ đồng, đạt 84,4% dự toán pháp lệnh, 70,4% dự toán HĐND giao. Tuy nhiên, theo phân tích của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố, trong số 19 khoản thu thì có 10 khoản thu đạt trên 70% dự toán HĐND, tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn 9 khoản thu đạt dưới 70% dự toán.

  Điều đáng nói, 4 khoản thu lớn cho ngân sách nhà nước đều đạt dưới 70% dự toán là khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 56,3% dự toán, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 61,1% dự toán, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 63,3% dự toán và khu vực ngoài quốc doanh đạt 63,4% dự toán.

  Đối với khối quận, huyện, tổng số thu ngân sách 9 tháng đạt 4.043,7 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng số thu ngân sách, đạt 73,9% dự toán. Trong đó có 8 đơn vị đạt trên 75% là Hồng Bàng, Hải An, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn, An Lão, Cát Hải, An Dương; 4 đơn vị đạt thấp là Lê Chân, Kiến An, Kiến Thuy, Dương Kinh chủ yếu hụt thu tiên sử dụng đất, lệ phí trước bạ và thu thuế ngoài quốc doanh.

  Đẩy mạnh chống thất thu những tháng cuối năm

  Để đẩy mạnh công tác chống thất thu những tháng cuối năm, hoàn thành kế hoạch đề ra, ngày 6/10 vừa qua, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn phương hướng, nhiệm vụ cho các tháng cuối năm.

  Cục Thuế thành phố nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

  Tại cuộc họp, các tổ công tác chống thất thu ngân sách thành phố đã rà soát, phân tích từng mặt được và chưa được qua 9 tháng hoạt động. Theo đó, tính đến hết tháng 9, đã thanh tra, kiểm tra 1.711 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu ngân sách 274,4 tỷ đồng; thu 1.022,4 tỷ đồng tiền nợ thuế và tiền chậm nộp.

  Tiến hành rà soát 194 doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi về thuế, tăng thu ngân sách trên 200 tỷ đồng, đã nộp ngân sách trên 140 tỷ đồng. Điều tra khoán lại thuế đối với các hộ kinh doanh lớn, các hộ đang được miễn thuế (doanh thu dưới 100 triệu đồng), giao chỉ tiêu kế hoạch đưa thêm vào bộ máy quản lý trên 4.350 hộ kinh doanh với số thuế tăng gần 1 tỷ đồng/1 tháng. Chỉ đạo, đôn đốc thu nộp ngân sách 1.045,6 tỷ đồng thuế nhà thầu; dán tem đối với 169 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 234 cửa hàng, 914 cột bơm xăng, kết quả thuế giá trị gia tăng 57 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đã nộp ngân sách nhà nước 1.277 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Cục Hải quan Hải Phòng 8 tháng đã kiểm tra xử lý truy thu thuế và phạt 851 tỷ đồng...

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đạt được, hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ công tác vẫn còn những hạn chế như chưa thường xuyên, liên tục do các tổ công tác hầu hết đều là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của tổ. Số lượng cán bộ công chức thuế còn thiếu trong khi trình độ của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế.

  Công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng số nợ thuế còn lớn với 1.787,6 tỷ đồng tiền nợ thuế tính đến hết tháng 8. Tình trạng thất thu thuế ở một số lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, khai thác tài nguyên khoáng sản và khu vực hộ kinh doanh vẫn còn cao. Việc chuyển giá để trốn thuế vẫn còn lớn nhưng chưa có biện pháp khắc phục...

  Thành phố họp kiện toàn lại các tổ công tác chống thất thu ngân sách nhằm đẩy mạnh chống thất thu những tháng cuối năm

  Sau khi nghe các Tổ công tác báo cáo thực trạng hoạt động, những mặt đạt được và tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng – Trưởng ban chỉ đạo - đã yêu cầu kiện toàn, sắp xếp lại các Tổ chống thất thu ngân sách thành phố. Theo đó, tổ chống thất thu trong thu thuế nhà thầu, xây dựng sẽ gắn với lĩnh vực FDI; chống thất thu trong lĩnh vực sản xuất gắn với thương mại, du lịch, dịch vụ; tăng cường hoạt động của các tổ chống thất thu các khoản thu từ đất, bổ sung thêm lĩnh vực khoáng sản; thu thuế xuất nhập khẩu…

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu các Tổ công tác trong những tháng cuối năm cần tập trung rà soát lại từng lĩnh vực bị thất thu, nợ đọng nhiều như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các khoản còn thất thu, thất thoát như thuế tài nguyên khoáng sản; thuế từ hoạt động kinh doanh, vận tải hàng hóa, hành khách; từ khu vực FDI; kinh doanh xăng dầu…; từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ với mục tiêu là phải có được các số thu cụ thể.

  Chủ tịch chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan công bố công khai các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn nợ đọng thuế. Đồng thời yêu cầu khi xem xét, giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp cần chú ý xem xét việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phí hạ tầng Cảng biển…

  Chủ tịch cũng giao Ban Quản lý khu kinh tế rà soát, điều chỉnh lại giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp FDI theo đúng quy định của pháp luật, tránh việc lợi dụng ưu đãi trốn thuế… Ngoài ra, các tổ chống thất thu ngân sách cần hoạt động thường xuyên để kịp thời có các giải pháp và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh nhằm hoàn thành kế hoạch đã được trung ương và HĐND TP đề ra trong năm 2017.

  Bùi Hạnh

  Nguồn: anhp.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều