quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Hà Nội: Siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh nông sản

Thứ tư - 31/05/2017 04:48
   
   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn số 1143/SNN-CN đề nghị UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

  2902 tpat bb baaad83liy

  Ảnh minh họa

  UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo phân cấp của UBND thành phố. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản cho cán bộ quản lý cấp xã, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản xuất, kinh doanh nông sản.

  Tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn đạt 100%; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra việc ký cam kết và thực hiện nội dung đã cam kết về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Tăng cường kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra việc ký cam kết và thực hiện nội dung cam kết về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh nông sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp sản phẩm nông sản; kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định.

  Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản không chấp hành nội quy cam kết sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản an toàn thuộc phạm vi phân công quản lý. Bố trí kinh phí triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Phối hợp với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản trên địa bàn. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý sản xuất theo quy định.

  Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện.

  T.Quang

  Nguồn: phapluatxahoi.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều