quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ nhật - 11/06/2017 04:19
   
   

  Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 5 năm thực hiện Kết luận 21 Hội nghị TW 5 khoá XI, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp khá đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét với những kết quả nổi bật.

  Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, trong 10 năm qua, cả nước đã có 918 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; trong đó, xử lý hình sự 118 trường hợp, xử lý kỷ luật 800 trường hợp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN.

  Cũng 10 năm, các bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi vị trí công tác 310.694 lượt cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện quy định của Luật PCTN về minh bạch tài sản, thu nhập, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, như: Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định về minh bạch tài sản; Nghị định số 58/2011/NĐ-CP SĐ-BS một số điều của Nghị định số 37; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập…; Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

  Các bộ, ngành địa phương đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Qua 10 năm, có 4.859 trường hợp được xác minh, phát hiện và xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.

  Ngoài ra, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của TW, các cấp uỷ, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

  Trong đó, quy định rõ những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; những điều cán bộ, công chức, viên chức phải làm và những điều cán bộ, công chức, viên chức nên làm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời vi phạm.

  Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng những nhiễu, tiêu cực, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp.

  Hoa Đỗ / PL&XH

  Nguồn: phapluatxahoi.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều