quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Thứ ba - 27/03/2018 18:25
   
   

  Chủ tịch UBND thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Giám đốc các Ban quản lý, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu trên địa bàn thành phố sớm chấn chỉnh lại công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
   

  nut giao khac muc


  Chỉ thị yêu cầu Chủ đầu tư và bên mời thầu phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm theo quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo công khai minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; công khai thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng theo quy định; xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong suốt quá trình đấu thầu theo thẩm quyền… Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu và các phương tiên thông tin đại chúng khác. Trong đó, ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước theo Chỉ thị số 13/CT—TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

  Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đấu thầu phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và đề xuất xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Giám sát các chủ đầu tư khi tiến hành đóng, mở các gói thầu thuộc dự án thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Tại Chỉ thị này, Chủ tịch giao Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, kịp thời phát hiện và tham mưu cho UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, trong đó bảo gồm cả các vi phạm về công tác đấu thầu.

  Từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực đến nay, hoạt động đấu thầu trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, điển hình như các gói thầu đấu thầu qua mạng còn hạn chế, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu từ năm 2014 đến 2017 chỉ đạt mức bình quân 3,9% (thấp hơn bình quân chung của cả nước năm 2016 là 7,11%). Các bên liên quan trong hoạt động đấu thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, đặc biệt tình trạng thiếu công khai, minh bạch các thông tin về đấu thầu còn phổ biến, năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế. Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mới thầu và đánh giá, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được chặt chẽ, việc không tuân thủ thực hiện quy định về chế độ báo cáo còn phổ biến, các cơ quan chức năng lại chưa có những biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu…Chính những sự tồn tại này đã dẫn đến những hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu, chất lượng một số dự án đầu tư và mua sắm thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước.

  Minh Hảo

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều